Cégünk megbízás alapján az alábbi munkavádelmi szolgáltatásokat nyújtja ügyfelei számára:

Munkavédelmi Szabályzat készítése
A munkavédelmi szabályzat készítése nem kötelező, de a Munkavédelmi törvény ezen dokumentum készítésre is tesz utalást. Amennyiben szeretne munkáltató szabályozást úgy javasolt ezen dokumentum elkészítése.

Munkavédelmi szaktevékenység

• Munkabalesetek kivizsgálása

A munkahelyi balesetek bekövetkezésénél fontos szerepe van a munkavállalónak, a munkáltatónak, a használt munkaeszközöknek, védőeszközöknek, védőberendezéseknek, és a munkahelyi környezetnek. A leggondosabb munkáltató leggondosabb munkavállalóját is érheti munkahelyi baleset. A bekövetkezett baleseteket ki kell vizsgálni, és a feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, továbbá intézkedéseket kell hozni a további balesetek elkerülése érdekében.

• Kockázatértékelés

A Mvt. 54. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a munkáltató valamennyi munkahelyre vonatkozóan tartozik elvégeztetni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérését, kockázatértékelés elvégzését (kockázatbecslés) és ennek dokumentálását. Ha veszélyes anyagot használ (például a felmosó szer, wc tisztító szer, ablaktisztító) kémiai kockázatértékelést is kell készíteni.
A kockázatértékelés feltárja a hiányosságokat, kockázatokat, veszélyeket, melyeknek a munkavállaló ki van téve, majd csökkentésére, megszüntetésére intézkedéseket határoz meg a felelősök és határidők megjelölésével. Minden vállalkozásnál kötelező dokumentum a kockázatértékelés, ha legalább 1 fő munkavállalója vagy akár segítő családtagja részt vesz a munkavégzésben.
A kockázatértékelés elkészítése munkavédelmi- és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenységnek minősül: vagyis munkavédelmi és üzemorvosi végzettséggel rendelkező szakemberek végezhetik el ezt a feladatot.

• Egyéni védőeszköz juttatás rendje

A kockázatértékelés elvégzését követően a feltárt veszélyek elleni védekezés jegyében a kockázatok csökkentésének érdekében, meg kell határozni az egyes munkakörökhöz szükséges egyéni védőeszközöket. A szükséges egyéni védőeszközök listáját dokumentálni szükséges, és ennek megfelelően a munkavállalókat a munkakörüknek megfelelően az előírt védőeszközökkel ellátni, szükség esetén a cseréről gondoskodni.
Az egyéni védőeszközök átvételét, a selejtek visszavételét dokumentálni szükséges. Az egyéni védőeszközök meghatározása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Továbbá:
Cégek, vállalkozások munkavédelmi feladatainak teljeskörű ellátása;
Munkavédelmi szabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata;
Mentési terv készítése, karbantartása, felülvizsgálata;
Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése;
Munkaeszközök és technológiák soron kívüli ellenőrzése

Kapcsolat